Promotivna akcija udruženja: "PILOTSKE KNJIGE U ŠKOLE → ĐACI NA AERODROME"

U decembru 2021. godine, udruženje "Mark IX" je pokrenulo promotivnu akciju namenjenu deci školskog uzrasta.

Akcija nosi naziv: "PILOTSKE KNJIGE U ŠKOLE → ĐACI NA AERODROME".

Akcija je namenjena đacima starijih razreda osnovnih škola, đacima srednjih škola (pre svih gimnazijalcima i učenicima mašinskog i saobraćajnog usmerenja), kao i članovima maketarskih sekcija u okviru škola, lokalnih Domova kulture ili aero-klubova. Cilj akcije je da se đacima i školskom nastavnom kolektivu obezbedi donacija paketa od nekoliko knjiga iz našeg dosadašnjeg izdavačkog opusa (memoari pilota-lovca Al Dira "DEVET ŽIVOTA" i monografija "POBEDA 1940"), posvećenih najvećoj vazduhoplovnoj bici u istoriji ljudskog roda, bici za Britaniju iz 1940. godine; trajno ostaje upisano u istorijske leksikone da ta grandiozna bitka spada u red onih koje su načinile prekretnicu u Drugom svetskom ratu, poput Staljingradske na Istočnom frontu i bitke kod El Alamejna na severno-afričkom bojištu.

Cilj naše promotivne akcije je da se đaci po prvi put susretnu sa vazduhoplovnim temama i time steknu nove životne vidike; da saznaju nešto novo, a pogotovo da upoznaju nove vrednosti i informacije koje im mogu obeležiti kasniji život u odabiru svog profesionalnog usmerenja.

Smatramo da će dobit od ove promotivne akcije imati svi: sami đaci sa dobijenim saznanjima kao poseban vid mogućnosti svog sopstvenog usmerenja u kasnijem školovanju, ali i opštedruštvena zajednica formiranjem nedostajućih kadrova za zanimanja poput: avio-mehaničar, vojni pilot, kontrolor leta, inženjer vazduhoplovnog usmerenja i mnoga druga koja ishoduju iz ličnih zanimanja za vazduhoplovstvo. Poseban benefit ovakvih knjiga za mlade čitaoce bi bilo upoznavanje sa temama poput drugarstva i bratstva među pilotima, osećanja ljubavi prema otadžbini i nepokolebljivog patriotizma, primerima ličnog herojstva i žrtvovanja za druge.

Napominjemo da naziv naše akcije ne bi trebalo i bukvalno shvatiti u onim sredinama u kojima ne postoji lokalna aerodromska infrastruktura, niti aero-klub. Ali se svakako želi da, u prenosnom smislu, takvim naslovom mladi budu podstaknuti na razmišljanje o budućoj profesionalnoj karijeri koja bi imala veze sa vazduhoplovstvom na mnogostruke i već spomenute načine, kao i da se u svom slobodnom vremenu oni posvete onim aktivnostima koje bi takvu njihovu zainteresovanost dalje produbljivale: bavljenje avio-modelarstvom, jedriličarstvom ili raketnom tehnikom u vidu različitih maketarskih tehnika, kao i proučavanjem stručne literature, beletristike, ličnih memoara i drugih knjiga sa istorijskom vazduhoplovnom tematikom.

Dosadašnji rezultati naše promotivne akcije ogledaju se u fotografijama srećnih i zadovoljnih mališana iz nekoliko manjih sredina širom Republike Srbije, koji su u dosadašnjem toku akcije došli u posed spomenutih knjiga; oni, u okviru dopunskih informacija iz predmeta "Istorija" imaju konkretnu mogućnost da se, kroz ove knjige, upoznaju sa istorijom ratovanja u vazduhu, da steknu informacije o tome ko su PILOTI-LOVCI, i da spoznaju tehnološka dostignuća koja su obeležila značajan napredak u inženjeringu između dva svetska rata u 20. veku (pojava radara u kabini aviona i u centrima protivvazdušne odbrane, pojava radio-veze između pilotskih posada u vazduhu, razvoj navigacionih sredstava, razvoj avionskih konstrukcija i pogonskih grupa, razvoj vazduhoplovnih borbenih taktika, akrobatskih figura i tehnike pilotaže i dr.).

Naša promotivna akcija ne bi bila uspešna bez DONATORA, ljudi velikog srca!

Nastojimo da ih pronađemo među lokalnim nosiocima privrednog života sa teritorije sela, grada ili opštine, ili među pojedincima sa izraženom zavičajnom vezanošću za svoj rodni kraj. Oni promptno reaguju na naš poziv i pružaju sjajan primer kako izgleda društveno odgovorno ponašanje koje doprinosi razvoju mladih, iako za takav svoj postupak ponekad žele da ostanu anonimni. Oni svakako svojim činjenjem ostvaruju neizbrisiv trag u lokalnoj zajednici, koja čitavim takvim poduhvatom ostvaruje svoj benefit. 

Sledeće fotografije su načinjene u:

OŠ "Prota Mateja Nenadović" (selo Brankovina kod Valjeva);

     donator: g-đa Živana Todorović, vlasnica privatnog preduzeća "Z.A. Fruit" d.o.o. (Valjevo).

Dom kulture Brestovac (selo Brestovac kod Leskovca – anonimni donator);

OŠ "Goce Delčev" (selo Jabuka kod Pančeva – anonimni donator);

Ovaj tekst je istovremeno i poziv školskim direktorima, nastavnicima istorije i školskim bibliotekarima da se zainteresuju za sprovođenje promotivne akcije u svojim sredinama, da nas kontaktiraju, i da potom na najbolji mogući način iskoriste poklonjene knjige koje mogu da dugi niz godina donose nova saznanja aktuelnim i narednim generacijama đaka.

Predsednik udruženja "Mark IX"