NAČINI PRODAJE I ISPORUKE

Opšti uslovi on-line kupovine na web-sajtu www.marsoveknjige.com

 

Internet-prodaju preko web-sajta www.marsoveknjige.com obavlja udruženje "Mark IX" iz Novih Banovaca, ul.Svetosavska 54, 22304 Novi Banovci, PIB: 111819885. Društvo je upisano u registar udruženja Agencije za privredne registre u Beogradu, sa matičnim brojem (MB) 28294573.

Sve cene su izražene u dinarima. Udruženje "Mark IX"  je van sistema PDV-a. Važeće su one cene i ostale pogodnosti koje su na snazi na dan prijema narudžbine.

Original računa primate prilikom preuzimanja plaćenog/plaćenih artikla/artikala.

Uslovi kupovine/prodaje artikala putem web-sajta www.marsoveknjige.com su određeni ovim Opštim uslovima koje kupac prihvata prilikom narudžbe. Kupovina/prodaja artikala se sprovodi kroz sledećih nekoliko faza: naručivanje, plaćanje i dostava. Navedene faze ne moraju nužno ići ovim redosledom.

Naručivanje

Artikli se naručuju elektronskim putem dodavanjem u potrošačku korpu. Artikli se smatraju naručenima u trenutku kada kupac prođe ceo proces naručivanja. Potvrdu o prihvatanju narudžbine šaljemo na Vašu e-mail adresu koju ste naveli prilikom naručivanja. Ako ne dobijete e-mail o prihvatanju narudžbine, molimo Vas da proverite da li se artikli nalaze u Vašoj korpi, pa ponovite proces naručivanja.

Udruženje "Mark IX"  se obavezuje da će isporučiti sve naručene artikle koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko udruženje "Mark IX" nije u mogućnosti da isporuči bilo koji od naručenih artikala, kontaktiraće kupca e-mailom radi produženja roka ili otkazivanja narudžbine. Svi ostali naručeni artikli će biti isporučeni.

Plaćanje

Kupcima iz zemlje i inostranstva se nude sledeće mogućnosti plaćanja naručenih artikala:

Kupci iz Srbije mogu platiti:

– prilikom prijema pošiljke, pouzećem;
– uplatom na dinarski račun udruženja "Mark IX", po predračunu;

Kupci iz inostranstva mogu platiti:

– uplatom na devizni račun udruženja "Mark IX", po predračunu;

Preporučujemo potencijalnim kupcima iz inostranstva da nas kontaktiraju pre naručivanja artikala preko kontakt formulara na našem web-sajta, radi detaljnijeg informisanja o načinima i troškovima njihove dostave.

Plaćanje se vrši pre isporuke i/ili preuzimanja artikala.

Dostava unutar Republike Srbije

Naručene artikle dostavljamo kao pošiljke putem kurirske službe BEXEXPRESS d.o.o. po principu "DANAS ZA SUTRA". Dostava se ne vrši danima vikenda, kao ni praznicima i neradnim danima prema Zakonu Republike Srbije.

Cena dostave obračunava se za kompletnu porudžbinu na kraju procesa naručivanja, a iznos te cene sadrži iskazan pripadajući PDV.

Primljene porudžbine se šalju narednog dana.

Udruženje "Mark IX" ne snosi krivicu kašnjenja u isporuci pošiljke zbog netačne ili nepotpune adrese primaoca, kao i zbog više sile ili zastoja u saobraćaju sa kojim se suočava službenik kurirske službe.

Reklamacije

Postupak reklamacije neispravno isporučenih artikala:

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na  osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača  (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 52/2019).

Uslovi reklamacija:

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je: isporučeni artikal oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.
Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kada je kupac primio naručeni artikal. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.
Povrat artikla se u tom slučaju vrši na naš trošak, a prijava ide u 3 (tri) jednostavna koraka:

1.  Pošaljite Vaš zahtev za reklamaciju na mejl-adresu  info@marsoveknjige.com

Obavezno navedite sledeće podatke:

- ime i prezime;
- e-mail adresu;
- broj fakture koji ste dobili sa artiklom;
- poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije;

Kupac svojim potpisom u zahtevu za reklamaciju takođe potvrđuje:

- da je saglasan da se kao datum prijema reklamacije tretira datum kada je udruženje "Mark IX" primilo pošiljku;
- da je saglasan da mu udruženje "Mark IX", odluku o podnetoj reklamaciji dostavi elektronskim putem na njegovu e-mail adresu;
- da je saglasan da u slučaju opravdane reklamacije ugovoreni rok za ispunjenje zahteva iz reklamacije bude 15 dana od datuma prijema reklamacije.

Takođe molimo da se Kupac unapred po podnošenju reklamacije izjasni, da li u slučaju opravdane reklamacije želi da mu se:

a) otkloni nedostatak na artiklu o trošku prodavca, ukoliko je to moguće;
b) izvrši zamena artikla sa nedostatkom za nov ispravan;
c) izvrši povraćaj plaćene kupoprodajne cene uz obavezu kupca da artikal vrati prodavcu;

2.  Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fakturu, a na koverti napišite "reklamacija" i broj dokumenta koji ste dobili. Molim Vas da ne zaboravite da priložite originalni dokument (fakturu) jer bez nje, na žalost, nismo u mogućnosti da izvršimo zamenu artikla.

3.  Nakon što oštećeni artikal stigne u naše prostorije i izvrši se provera opravdanosti reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Ukoliko je roba plaćena pouzećem, novac se vraća isključivo na tekući račun – elektronskim putem.
Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe.

Obrazac reklamacionog zahteva možete preuzeti ovde.

Ostale odredbe

Udruženje "Mark IX" je ovlašćeno da bez prethodnog obaveštenja menja sadržaj ovih Opštih uslova, asortiman artikala, cenovnike, druge podatke vezane uz on-line prodaju kao i sav ostali sadržaj na web-sajtu www.marsoveknjige.com. Udruženje "Mark IX" nije odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu tim promenama.

Web-sajt www.marsoveknjige.com uključuje linkove na druge interne-stranice za čiji sadržaj udruženje "Mark IX" nije odgovorno, niti ga kontroliše, pa te stoga korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i uz vlastiti rizik. Na web-sajtu www.marsoveknjige.com je moguće oglašavanje, a oglašivači su odgovorni da materijali za oglašavanje budu usaglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Udruženje "Mark IX"  nije odgovorno za bilo kakve greške i nepravilnosti marketinških materijala.

Sadržaj na www.marsoveknjige.com je autorski i zaštićen je  u saglasnosti sa odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Fotografije i opisi pojedinih artikala ne moraju nužno biti identični artiklu. Nastojanje je što tačnije prikazati i opisati artikle. Međutim, zadržavamo pravo na grešku u opisu i fotografiji artikala.

Udruženje "Mark IX" se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi prilikom korišćenja web-sajta www.marsoveknjige.com mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na njega i na podacima pohranjenima na istim uređajima ako je šteta nastala usled protivpravnih radnji trećih osoba, kompjuterskih virusa i slično. Takođe, udruženje "Mark IX" je oslobođeno svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korišćenje web-sajta www.marsoveknjige.com.

Usluge koje pruža udruženje "Mark IX" preko online-prodaje ne uključuju troškove koje posetioci web-sajta snose koristeći računarsku i drugu elektronsku opremu (uređaje), kao i usluge za pristup stranicama našeg web-sajta. Udruženje "Mark IX" nije odgovorno za troškove telefona, transfera podataka ili bilo kojih drugih troškova do kojih može doći prilikom narudžbine ili pregledavanja/pretraživanja naših internet-stranica.